Vapeks Šamac

Adresa: Ul. Njegoševa bb,
76230 Šamac, B i H

Telefon: + 387 54 621 840

Fax: + 387 54 621 841

E-mail: vapeks.samac@gmail.com

Odgovorno lice: direktor Ljubiša Pejić