Aplikacije u industriji

Izbor tipova pene

U datoj tabeli prikazano je gde se upotrebljava koji tip pene. Pogledajte i izaberite penu koja odgovara Vašim potrebama.